petycje

petycje

Zbiorcze informacje o petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Nowej Rudzie w 2019 roku [...]

Petycje złożone w roku 2020

Petycja złożona przez Szulc-Effekt w dniu 3 sierpnia 2020 r. Petycja złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G w dniu 21 marca 2020 r. [...]

metryczka