Konkursy na realizację zadań publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda

Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia terapeutyczne do Miejskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie ul. Spacerowa 4, w 2020 roku [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Wolibórz"

Zarządzenie nr 8/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 stycznia 2020w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz powołania powołania komisji konkursowej do [...]

OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY NOWA RUDA

Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym - ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków" [...]

metryczka